Výchovný poradce

Výchovná poradkyně – Mgr. Kateřina Jochlíková

Metodička prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Kateřina Jochlíková

Konzultační hodiny – středa od 13 – 14 h