Informace ŠD

PROVOZNÍ DOBA

 

  • Ranní družina od 6:30 – 7:40 hodin

V ranní družině je dětem nabídnuta relaxační a odpočinková činnost (poslech, vyprávění, četba, kreslení, relaxace, hry …)

Výchovně vzdělávacím cílem je dbaní na duševní zdraví, upevňování kolektivního cítění, vedení dětí k vzájemné pomoci, respektu a toleranci.

Každé dítě se učí vhodně relaxovat dle svých osobních potřeb a osvojuje si základní formy společenského chování.

 

  • Odpolední družina od 11:40–16:15

od 11:40– 13:00 hodin – odpočinková, relaxační činnost dle zájmu každého dítěte (vyrábění, malovaní, volné hry apod.)

 

Mezi 13:00–15:00 hodinou jsou v odpolední družině vzdělávací a venkovní aktivity. Zároveň některé děti chodí od 13:00 do kroužků.

 

Během těchto aktivit není vhodné, aby zákonní zástupci děti vyzvedávali a narušovali tak vzdělávací aktivity, proto v této době nejsou možné pravidelné odchody žáků.

 

 od 15:00 –16:15 – odchody dětí a spontánní, individuální zájmová činnost

      16:15 je činnost družiny ukončena.

 

ODCHODY DĚTÍ

do 13:00, od 15:00 –16:15

Děti odcházejí z družiny podle vyplněné přihlášky, nebo na základě omluvenky.

 

Tel. družina: 704 818 763

E – mail: druzinkapribice@seznam.cz