Školská rada

Členové školské rady

Nově zvolená školská rada se bude scházet v tomto složení:

 

Za rodiče: Karel Nekola

                  Renata Brychtová

 

Za zřizovatele: Ing. Ondřej Malinovský

                          Mgr. Šárka Kuchyňková

 

Za ped. sbor: Mgr. Kateřina Jochlíková

                        Mgr. Denisa Šebrlová

Oslovení a spolupráce s rodiči

 

Dobrý den Vážení rodiče,

 

Před časem jsem se stal předsedou školské rady v naší Přibické škole. S pozice své funkce bych si přál, aby školská rada byl informační most mezi vámi rodiči a školou. Za tímto účelem dávám k dispozici svou emailovou adresu karelnekola@seznam.cz, kam můžete posílat své náměty na zlepšení fungování školy, svá přání, nebo jen dotazy.

 

Nemám v úmyslu suplovat práci paní řiditelky, nebo učitelů naší školy, jen chci dát možnost vám všem, kteří se z různých důvodů zdráhají oslovit zástupce školy, jako instituce kam chodí vaše děti.

 

Vaše podněty můžu buď probrat s vedením školy, nebo zařadit na program jednání školské rady, případné neodkladné záležitosti i svolat mimořádnou školskou radu, kde se schází zástupci rodičů, školy a zřizovatele.

 

Připomínky můžeme probrat i anonymně. Tím nemyslím, že byste mi posílali anonymní oznámení, na ty nebudu brát zřetel, ale v případě vašeho přání nesdělím, kdo připomínku vznáší vůči škole.

 

Na plodnou spolupráci se těší

 

Karel Nekola

Předseda školské rady