Vyhodnocení dotazníku

Vážení rodiče,

 

v první řadě děkujeme všem, kteří si našli čas a ochotu vyplnit naši anketu, která slouží k získání celkového pohledu na úroveň naší MŠ a bude podnětem pro zkvalitnění naší práce. Vážíme si Vašeho času a názorů.

 

Anketu vyplnilo osm rodičů dětí, z celkového počtu 38 přihlášených dětí, tj. 21%. Dotazníky byly volně přístupné v šatně školky i na emailové adrese.

 

Otázka ano Spíše ano       Spíše ne       ne     nedokáže posoudit, nezodpovězeno, jiná odpověď

 

Chodí Vaše dítě do školky rádo?

 

3 4       1    

Chybí Vám nějaké informace o dětech či MŠ?

 

1 – co celý den dělaly           5       2

Sledujete informace na nástěnkách, emailu?

 

8        
Pokládáte počet akcí v MŠ za dostatečný? 8        
Zajímáte se o výchovu a vzdělávání ve školce? 8        
Jste spokojeni s možnostmi komunikace s MŠ? 8        

Získáváte Vaše dítě podle Vašeho názoru dostatek

Nových poznatků a dovedností v MŠ?

8        

Jak jste spokojeni Vy a hlavně Vaše děti, chodí

Domů plně uspokojené?

6    1           občas hladové, komunikativnější

Jak jste spokojeni s přípravou nejstarších dětí

Na vstup do ZŠ?

3             5

 

K odpovědi týkající absence informací o celodenní činnosti v MŠ bychom chtěly vysvětlit:

  • každodenní vyprávění o činnostech v MŠ je na komunikaci mezi rodičem a dítětem
  • na závěr celého týdne vystavujeme na nástěnce jednak výtvory dětí – ale také shrnutí činnosti celého týdne. Tady se mohou všichni dovědět, co jsme po celý týden společně podnikali.

K odpovědi týkající se občas hladového dítěte:

  • dětem jsou nabízena jídla v pravidelném časovém harmonogramu, děti mívají možnost si přidat a snažíme se o to, aby každé dítě každé jídlo aspoň ochutnalo. Děti do jídla nenutíme, pokud jídlo odmítá – pak pouze ochutná. Děti, které odchází domů mezi posledními, jsou přes hodinu po svačině – mohou mít hlad i z tohoto důvodu.

V odpovědích, na které bylo potřeba odpovědět slovně, se opakovaly tyto:

Co je pro Vaše dítě ve školce nejoblíbenější? 2x hřiště

Co je pro Vaše dítě ve školce nepříjemné? 2x nic

Co je pro Vaše dítě ve školce problematické? 2x nic

Které činnosti má Vaše dítě nejraději doma? 3 x Lego, stavebnice

Které činností má Vaše dítě nejraději ve školce? 7x hraní si

Jaké změny u Vašeho dítěte pozorujete díky docházce do MŠ? 4x samostatnost

Jakých akcí se rádi účastníte? Lampiónový průvod 2x

                                                     Dýňování 3x

                                                     Všechna tvoření 4x

Co můžete nabídnout? Papír 3x

Chcete nám něco zajímavého nebo důležitého sdělit? Jsme rádi, že školka je přesně taková, jaká je!

                                                                                                  Děkujeme Vám za Vaši práci. Jste skvělí! Děkujeme Vám za Váš zájem. Ve Śvédsku tráví děti většinu času venku, a to dokonce i v zimě. Pro letní období potřebujeme více stínu a zeleně. Velmi oceňuji malý kolektiv a jeho spolupráci. Děkujeme Vám, že dohlížíte na bezpečnost dětí.

 

 

Za odpovědi na poslední otázky děkujeme zvlášť, moc nás potěšily a vážíme si jich. Pokud má snad někdo jiný názor, každý měl šanci se vyjádřit…..

 

učitelky MŠ

Přibice 28. 3. 2019