Co by měly děti umět

Co by měly děti umět?

  • Srozumitelně vyjádřit své potřeby a přání, s dohledem splnit jednoduchý úkol 
  • Umět plnit pokyny dospělého a respektovat pravidla společného soužití  
  • Zvládat zdvořilostní návyky – zdravení, prosba o pomoc, poděkování, neubližovat si navzájem
  • Chcete-li usnadnit dítěti vstup do školky, dodržujte doma pravidelný denní režim 
  • Zaměřte se na zvládnutí hygienických návyků, dítě by mělo udržovat osobní čistotu – zvykat si samostatně používat toaletní papír, učit se splachovat, samostatně jíst lžící, pít z hrnečku, správně používat kapesník, učit se správně umýt a utřít ruce a ústa
  • Zvykejte své děti poznávat si oblečení a ukládat je na určené místo, učte je udržovat ve svých věcech pořádek, pomáhejte jim zvládnout samostatnost v oblékání a obouvání ještě před nástupem do školky 
  • Buďte důslední ve výchově svých dětí a respektujte jejich vývojové předpoklady, vymezujte hranice chování a jednání, komunikujte, naslouchejte svému dítěti. Učte dítě, že zdravá míra sebeovládání a ohleduplnosti usnadňuje život