ZŠ a MŠ Přibice 22

Pomocí tohoto projektu škola získala dva asistenty pedagogů. Všichni učitelé se vzdělávají v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti, cizích jazyků a inkluze.

Daný projek v současné době stále probíhá.

Celková částka projektu činí 608 938 Kč.