V56

Naše škola je také zapojena do projektu pro podporu výuky anglického jazyka. Projek je rozdělen do několika částí.

1.část – jazykový kurz pro učitele

2.část – jazykový kurz pro žáky

3.část – stínování pro učitele

4.část – čtenářská gramotnost – z této části může škola pořídit nové a aktuální knížky pro naše žáky.

 

V uplynulém roce, díky projektu pro podporu výuky anglického jazyka, se naši žáci , ale i učitelé podívali do světa. Jazykový kurz pro žáky i pro učitele se konal v Londýne ve Velké Británii. Kromě výuky a zdokonalení v angličtině, jsme mohli také obdivovat známé londýnské památky a turistické atrakce.

Učitelé se díky projektu podívali na Maltu, kde jsme v rámci stínování navštívili různé školy a mohli jsme tak porovnat, jaký rozdíl je mezi vzdělávacím systémem a vzděláváním žáků v ČR a na Maltě.

V obou případech jsme získali nové poznatky a cenné zkušenosti.

Ve 4.části projektu jsme do školy pořídili mnoho nových knižních titulů, které si děti mohou kdykoli vypůjčit, aby mohly číst a rozvíjet svoji čtenářskou gramotnost.