ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1.TŘÍDY ZŠ PRO ŠK.ROK 2024/2025

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO ZŠ – oznámení rozhodnutí

Základní škola a Mateřská škola Přibice. příspěvková organizace, Přibice 46, 691 24

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v ZŠ Přibice- školní rok 2024/25

Ředitelka Mgr. Marcela Mrkvicová , jejíž činnost vykonává  Základní škola a Mateřská škola Přibice, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 46 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Přibice

Seznam uchazečů

uchazeč výsledek řízení
02 přijat
03 přijata
04 přijata
05 přijata
07 přijat
08 přijata
09 přijata
10 přijat
12 přijat
13 přijat
14 přijata
15 přijat
16 přijata
18 přijat

 

Datum zveřejnění

16.4.2024

 

Mgr. Marcela Mrkvicová

……………………………

ředitelka školy