Revitalizace počítačové učebny

 

NÁZEV PROJEKTU:           Revitalizace počítačové učebny v ZŠ Přibice

ČÍSLO PROJEKTU:           CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014738

ŽADATEL:                           Základní škola a Mateřská škola Přibice,  příspěvková organizace, Přibice 46, 691 24, Přibice, IČ 70877076, DIČ CZ70877076.

 HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

 Cílem předkládaného projektu je zajištění adekvátní vybavenosti ZŠ Přibice moderními ICT technologiemi pro výuku předmětu Informatika, v rámci rozvoje klíčové kompetence IROP práce s digitálními technologiemi, prostřednictvím vybavení daných prostor. Dalším cílem realizace projektu je vytvořit adekvátní podmínky pro rozvoj specifických kompetencí u žáků se zaměřením na informačně technologickou oblast, které přispějí k jejich lepší uplatnitelnosti na trhu práce. Tyto dva cíle povedou u žáků naší školy, tedy ZŠ Přibice, ke zvýšení zájmu o obory z oblasti informačních technologií, zlepší se jejich kompetence v oblastech jako jsou komunikace, digitální gramotnost, informovanost, prezentační dovednosti, atp. To vše bude mít pozitivní vliv na rozvoj osobností žáků.

 

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 760.618,30- Kč

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU:   722.587,38– Kč

 

PROJEKT Revitalizace počítačové učebny v ZŠ Přibice JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.