Překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů MŠ

Rozvojový program finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu MŠ – MŠMT s číslem 11413/2019-1.

Celková částka 41 663 Kč.