Podpora výuky plavání v ZŠ na rok 2018

Žákům bude z tohoto projektu hrazena cena dopravy na výuku ploavání.

Celková částka je 14 520 Kč.