Bezpečné klima v českých školách

Během uskutečnění tohoto projektu se všichni učitelé zúčastnili různých školení, která byla zaměřena na bezpečnost a prevenci proti šikaně a jiným nežádoucím či rizikovým jevům ve škole.

Částka, kterou jsme mohli využít činila 31 240 Kč.

Projekt probíhal od 1.1.2017 do 31.1.2018