O škole

Jsme malotřídní škola s 1. – 5. ročníkem ve třech třídách. Součástí školy je i mateřská škola, školní jídelna a jedno oddělení školní družiny.

 

Škola stojí uprostřed vesnice kousek od autobusové zastávky. V budově školy jsou 3 kmenové třídy, učebna výtvarné výchovy, tělocvična a počítačová učebna, která je vybavena zcela novými počítači, získanými z projektu. Také zde najdete keramickou dílnu, kde probíhá kroužek keramiky. V družině je umístěna školní knihovna, kde si mohou děti vybrat a půjčit knihy podle svých čtenářských zájmů.

 

Na naší škole vytváříme téměř rodinné prostředí, kde se všichni dokonale známe. Je pro nás důležitý klidný a vstřícný vztah učitele k žákům. Chceme vytvářet podmínky pro rozvoj, uplatnění a úspěch každého jednotlivého žáka. Respektujeme osobnost každého dítěte, podněcujeme a podporujeme jeho pozitivní aktivity, posilujeme v žácích pozitivní přístup k lidem a ke světu, formujeme správný vztah a úctu k přírodě, životnímu prostředí a ke zdraví. Naší snahou je především individuální přístup ke každému z žáků a co nejlepší uplatnění v reálném životě.

 

To, jaká je škola, záleží především na tom, jací jsou v ní lidé. Nejen učitelé, ale i žáci. Velkou devizou naší školy je skvěle sehraný kolektiv pedagogických, nepedagogických a správních zaměstnanců, kteří společně pracují v přátelské atmosféře.

 

Smysl každé práce se pozná podle toho, jak jsou její výsledky posuzovány a přijímány. A právě učitelská a vychovatelská práce je specifická tím, že většinou až čas ukáže, jak se nám naše práce podařila.

 

Je skvělé, když nás navštíví naši bývalí žáci a vzpomínají, jak jim u nás bylo dobře a jak je úžasné, jak se naše škola mění a modernizuje.