Zápis do MŠ Přibice na školní rok 2024/2025

ZÁPIS DO MŠ PŘIBICE NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Kdy: 7.5.2024 od 14 h v budově MŠ

 

ZÍSKÁNÍ FORMULÁŘŮ
· na místě v den zápisu
· www.skolapribice.cz- dokumenty

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ –
· osobně v den zápisu
· jiný den dle telefonické či osobní domluvy-723 913 851, 546 604 100
Všechny formuláře musí být řádně vyplněny a podepsány oběma rodiči.

POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A DOKUMENTY
· Žádost o přijetí dítěte do MŠ
· Evidenční list s potvrzením od lékaře o očkování dítěte
· kopie rodného listu
· občanský průkaz pro kontrolu údajů
· popř. doporučení ze školského poradenského zařízení, povolení k pobytu,
rozhodnutí o péči

ZÍSKÁNÍ EVIDENČNÍHO ČÍSLA
– je potřebné k identifikaci dítěte při uveřejnění přijetí na webových stránkách a
vývěskách na budovách MŠ a obdržíte jej při odevzdání vyplněných formulářů

POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
· děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ
27. 6. 2024 od 16 h v MŠ
Pro případné dotazy volejte: 546 604100,731 790 322

e-mail- zspribice@seznam.cz, mspribice@seznam.cz